Holtefjell bygg-logo
Holtefjell_maskin-logo
Holtefjell_eieutvikling-logo
Holtefjell bygg-logo
Holtefjell_maskin-logo
Holtefjell_eieutvikling-logo
Holtefjell_AS-white
Holtefjell bygg-logo
Holtefjell_maskin-logo
Holtefjell_eieutvikling-logo
Holtefjell bygg-logo
Holtefjell_maskin-logo
Holtefjell_eieutvikling-logo
Holtefjell_AS-white

Holtefjell AS ble etablert i 1982 av Byggmester Roar Schinnes, som da også var storbonde på Holtegården. Selskapet ble bygget sten for sten og etterhvert som nye samarbeidspartnere kom inn ble vi en del av en større enhet som utviklet større eiendomsprosjekter og tok på seg større totalentrepriser under navnet Holtefjellgruppen.

Vi trives i tett kontakt med våre kunder, og ønsker være din lokale entreprenør sentralt i Buskerud, vi valgte derfor i 2015 å selge oss ut av den voksende Holtefjellgruppen for å starte “fra bunn av» fra vårt kontor i Hokksund.

Holtefjell AS forvalter i dag en rekke mindre eiendommer, deltar som medeier i andre selskaper, og drifter selskapene Holtefjell Bygg, Holtefjell Maskin og Holtefjell Eiendomsutvikling.

Holtefjell er ett navn som gir gode assosiasjoner for turgåere og hyttefolk samt menneskene boende omkring dette skogkledde fjellområdet som ruger over eikerbygdene. Under krigen var dette uokkuperte området ett hjem for hjemmefronten og symboliserte frihet, noe pålitelig og trygt, noe fast og solid som alltid var der. Det er nettop disse kvaliteter vi i Holtefjell AS ønsker å fremme ovenfor våre kunder og partnere, vi vil fremstå som en pålitelig aktør så du kan føle deg trygg, og du skal ha frihet til å delta i samarbeidet slik at vi realiserer prosjektene på en god måte i henhold til felles visjoner.

Holtefjell AS ble etablert i 1982 av Byggmester Roar Schinnes, som da også var storbonde på Holtegården. Selskapet ble bygget sten for sten og etterhvert som nye samarbeidspartnere kom inn ble vi en del av en større enhet som utviklet større eiendomsprosjekter og tok på seg større totalentrepriser under navnet Holtefjellgruppen.

Vi trives i tett kontakt med våre kunder, og ønsker være din lokale entreprenør sentralt i Buskerud, vi valgte derfor i 2015 å selge oss ut av den voksende Holtefjellgruppen for å starte “fra bunn av» fra vårt kontor i Hokksund.

Holtefjell AS forvalter i dag en rekke mindre eiendommer, deltar som medeier i andre selskaper, og drifter selskapene Holtefjell Bygg, Holtefjell Maskin og Holtefjell Eiendomsutvikling.

Holtefjell er ett navn som gir gode assosiasjoner for turgåere og hyttefolk samt menneskene boende omkring dette skogkledde fjellområdet som ruger over eikerbygdene. Under krigen var dette uokkuperte området ett hjem for hjemmefronten og symboliserte frihet, noe pålitelig og trygt, noe fast og solid som alltid var der. Det er nettop disse kvaliteter vi i Holtefjell AS ønsker å fremme ovenfor våre kunder og partnere, vi vil fremstå som en pålitelig aktør så du kan føle deg trygg, og du skal ha frihet til å delta i samarbeidet slik at vi realiserer prosjektene på en god måte i henhold til felles visjoner.

TA KONTAKT

Send en melding via kontaktskjema ved siden av.